Uzbek Tilni tanlash

DSc va PhD

Nomzodlar Dissertatsiya mavzusi Sana Ilmiy daraja PDF shakli
1 R.Matkarimov Yuqori malakali og‘ir atletikachilarni ko‘p yillik tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslari 31.03.2022 DSc

Batafsil

2 Sh.Yoldashev Ot sporti bilan shugʻullanuvchilarning boshlangʻich tayyorgarlik bosqichida jismoniy tayyorgarlik yuklamalarining optimal nisbatlari 6.01.2024 PhD

Batafsil

3 А.Xodjayev Malakali og‘ir atletikachilarda dast ko‘tarish texnikasini takomillashtirish 30.08.2019 PhD

Batafsil

4 Sh.Toshturdiyev Og‘ir atletikaning maxsus mashqlari orqali malakali velosipedchilarning kuch sifatini oshirish uslubiyati 26.12.2022 PhD

Batafsil

5 M.Olimov Yugurish turlarida еngil atletikachi talabalarni tayyorlashning ilmiy-pedagogik asoslari 13.01.2023 DSc

Batafsil

6 А.Jumaniyazov Sport menejmenti yo‘nalishida taʼlim olayotgan talabalarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish 31.05.2023 PhD

Batafsil

7 I.Soliyev Qisqa masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlarini rejalashtirish 21.07.2020 PhD

Batafsil

8 Z.yusupova Disk uloqtiruvchilarning harakatlanish parametrlarini biomexanik tahlil qilish asosida maxsus kuch tayyorgarligini takomillashtirish 28.09.2022 PhD

Batafsil

9 L.Davlatova Imkoniyati cheklangan talabalarni paravoleybolga oʻrgatishda maxsus harakat imkoniyatlarini oshirish uslubiyati 30.11.2023 PhD

Batafsil

10 G.Zoitova O‘rta tog‘ sharoitida yuqori malakali bokschi (ayollar)ning mashg‘ulot yuklamalarini rejalashtirish 27.09.2023 PhD

Batafsil

11 A.Baratov To‘siqlar osha yuguruvchi sportchilarning yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlarini takomillashtirish 22.05.2023 PhD

Batafsil

12 X.Matnazarov Yosh suzuvchilarni dastlabki ixtisoslik bosqichida saralash uslubiyatini takomillashtirish 17.07.2021 PhD

Batafsil

13 B.Ishimov 13-14 yoshli Brass usulida suzuvchilarning kuch tayyorgarligini rivojlantirish samaradorligi 28.09.2023 PhD

Batafsil

14 B.Ikramov Boshlangʻich tayyorgarlik bosqichida shugʻullanuvchi eshkakchi baydarkachilarning muvozanat turgʻunligini innovasion vosita va usullar yordamida rivojlantirish 22.02.2022 PhD

Batafsil

15 N.Xudayberdiyeva Jismoniy tarbiya va sport sohasida pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish 18.04.2019 PhD

Batafsil

16 D.Alimova O‘rta tog‘ sharoitida yuqori malakali bokschi (ayollar)ning mashg‘ulot yuklamalarini rejalashtirish. 27.09.2022 PhD

Batafsil

17 A.Rashidov Jismoniy tarbiya va sport sohasi bo‘yicha bo‘lajak mutaxassislarni boshqaruv faoliyatga tayyorlashning metodik asoslarini takomillashtirish 16.06.2023 PhD

Batafsil

18 O.Dadabayev Dzyudochilarning ko‘p yillik tayyorgarligi konsepsiyasi 11.08.2021 DSc

Batafsil

19 L.Sobirova Zaif koʻruvchi va koʻzi ojiz shaxslarni golbol sport turiga tayyorlashning metodologik asoslari 29.11.2023 DSc

Batafsil

20 А.Ummatov Malakali voleybolchilarda jismoniy ish qobiliyatini rivojlantirish va uni baholash metodikasini ishlab chiqish 30.06.2020 PhD

Batafsil

21 А.Boltayev Yosh voleybolchilarda maxsus ish qobiliyatini rivojlantirish va uni o‘yin davomida saqlash imkoniyati 30.10.2021 PhD

Batafsil

22 F.Pulatov Sport o‘yinlari bilan shug‘ullanuvchi 7-10 yoshli bolalarda o‘naqay va chapaqay harakatlarni simmetrik tartibda shakllantirish ustuvorligi 30.09.2020 PhD

Batafsil

23 Sh.Nurmatova Boshlang`ich tayyorgarlik bosqichida yosh basketbolchilarning harakat tezkorligini rivojlantirish 30.09.2022 PhD

Batafsil

24 Sh.Tulaganov Sport takomillashuv bosqichida malakali gandbolchilarning o‘yin ampluasini inobatga olgan holda majmuaviy tayyorlash tizimi. 08.07.2022 PhD

Batafsil

25 А.Mo‘minov Malakali gandbolchilarda maxsus mashqlarni qo‘llash asosida texnik tayyorgarligini takomillshtirish uslubiyati 19.01.2023 PhD

Batafsil

26 S.Davletmuratov Tayyorgarlik davrining turli bosqichlarida malakali futbolchilarning mashgʻulot yuklamalarini optimallashtirish 24.05.2018 PhD

Batafsil

27 I.Karimov “Omnium” poygalarida ixtisoslashuvchi yuqori malakali velosipedchi-trekchilarning musobaqa oldi tayyorgarligini tuzish 04.06.2022 PhD

Batafsil

28 А.Shopulatov Jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimi mexanizmlarini takomillashtirish 10.05.2023 PhD

Batafsil

29 K.Shakirjanova 17-19 yoshli disk uloqtiruvchi qizlarning musobaqadan oldingi bosqichini eksperimental asoslash. 29.12.1978 DSc

Batafsil

30 L.Smurigina Maxsus ta’lim bo‘limi talabalari bilan mustaqil jismoniy tarbiya darslarining mazmuni va metodikasi 11.06.1994 PhD

Batafsil

ASOSIY SAHIFAGA QAYTISH